Review Zetbull – Dự án đầu tư trâu bò với mức lãi từ 1.5% hằng ngày

10 237
neexcapital.com
Buy banner here for $60/week - Only 1 slot

Zetbull review là một dự án đầu tư trâu bò khi có thời gian hoạt động khá bền bỉ từ 16/05/2019 đến nay vẫn hoạt động tốt. Có thể nói dự án đã có chế độ khởi động tĩnh lặng để duy trì sự ổn định nhằm tăng tốc vào giai đoạn hiện tại. Chính giai đoạn này sẽ là giai đoạn tham gia vào dự án Zetbull hợp lý nhất để nhận lại những mức lợi nhuận cực tốt trước khi rời đi. Hãy cùng HyipOla điểm qua những nét chính của dự án trước khi quyết định đầu tư.

 • Đăng ký tài khoản đầu tư : Zetbull

I. Đặc điểm của dự án Zetbull

 • Khởi chạy chính thức : 16/05/2019, thiết kế giao diện mới ngày 22/12/2020.
 • Chấp nhận nạp tiền qua các cổng: PM, BTC, LTC, BCH, DASH.
 • Đầu tư tối thiểu : 10$.
 • Thanh toán tối thiểu : 0.15$, riêng cổng ETH là 2$.
 • Thanh toán : Manual, thanh toán tối đa trong 48h.
 • Lãi trả : 5 ngày/tuần từ thứ 2 – thứ 6. 

II. Các gói lãi tại Zetbull review

1. DAILY investment plans : Gói trả lãi hằng ngày, hoàn vốn khi hết chu kỳ.

 • ZET1 : Đầu tư từ $10.00 – $1,000 – Lãi 1.50% hằng ngày cho 20 ngày làm việc.
 • ZET2  : Đầu tư từ $50,000.00 – $100,000 – Lãi 2.00% hằng ngày cho 35 ngày làm việc.
 • ZET3  : Đầu tư từ $100,000 – $200,000 – Lãi 2.50% hằng ngày cho 55 ngày làm việc.

2. AFTER investment plans : Gói lãi trả 1 lần duy nhất sau số ngày cố định

 • ZET4 : $100,000.00 – $200,000.00 – 650.00% daily 35 business days
 • ZET5 : $50,000.00 – $100,000.00 – 1500.00% after 55 business days
 • ZET6 : $25,000.00 – $50,000.00 – 3000.00% after 70 business days
 • ZET7 : $12,500.00 – $25,000.00 – 6500.00% after 100 business days
 • ZET8 : $5,000.00 – $12,500.00 – 16000.00% after 160 business days

3. VIP investment plans : Gói lãi trả 1 lần duy nhất sau số ngày cố định

 • VIP555 : $300,000.00 – $500,000.00 – 555.00% after 20 business days
 • VIP1555 : $200,000.00 – $300,000.00 – 1555.00% after 35 business days

III. Kiếm tiền cùng review Zetbull

 • Để kiếm tiền với Zetbull bạn phải đầu tư tối thiểu 10$.
 • Bạn sẽ nhận được tiền thưởng từ đầu tư tuyến dưới 3 lớp : 5-2-1%.

IV. Hướng dẫn đầu tư tại dự án Hyip Zetbull Việt Nam

 • Đăng ký tài khoản đầu tư : Zetbull

Để đầu tư bạn vào Make Deposit >> Chọn gói lãi >> Chọn cổng nạp >> Nhập số tiền muốn đầu tư >> Make deposit.

V. Proof Zetbull

ĐĂNG KÝ ZETBULL

Lưu ý : Đầu tư Review HYIP, MLM, ICO, Matrix, Staking, Smart Contract, Lending Review luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.

hyipola.com
Buy banner here for $20/week - Only 1 slot
10 Comments
 1. Hyip Zanoza.me says

  HyipZanoza.me 2021-04-15 21:49
  Deposit 200 USD via Perfectmoney
  The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Date: 21:53 15.04.21. Batch: 385626236.

 2. Hyip Zanoza.me says

  HyipZanoza.me 2021-04-20 06:24
  Payment from Zetbull (profit + affiliates):
  The amount of 4.92 USD has been deposited to your account.
  Withdraw to HyipZanozaMe from ZetBull.com.. Date: 06:13 20.04.21. Batch: 386580204.

 3. Hyip Zanoza.me says

  HyipZanoza.me
  Payment from Zetbull (profit + affiliates):
  The amount of 7.5 USD has been deposited to your account. Memo: API Payment. Withdraw to HyipZanozaMe from ZetBull.com.. Date: 16:04 01.05.21. Batch: 389767558.

 4. heatstreak says

  We all know the rumors and who is behind this one.
  It is easy to spot yet I had my doubts
  I have invested here a total of $1000 in the daily plan and the withdrawals are being paid to me really fast too
  Glad to have found a legendary admin 🙂

  NEW Deposit batch –

  The amount of 1000 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U5677***->U20813606. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to ZetBull User heatstreak.. Date: 20:14 25.04.21. Batch: 387964926

  Payment batch –

  The amount of 15 USD has been deposited to your account. Accounts: U20813606->U5677***. Memo: API Payment. Withdraw to heatstreak from ZetBull.. Date: 15:48 27.04.21. Batch: 388380206

  The amount of 22.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U20813606->U5677***. Memo: API Payment. Withdraw to heatstreak from ZetBull.. Date: 16:45 28.04.21. Batch: 388626778

  The amount of 15 USD has been deposited to your account. Accounts: U20813606->U5677***. Memo: API Payment. Withdraw to heatstreak from ZetBull.. Date: 15:32 29.04.21. Batch: 388842686

  The amount of 15 USD has been deposited to your account. Accounts: U20813606->U5677***. Memo: API Payment. Withdraw to heatstreak from ZetBull.. Date: 16:45 30.04.21. Batch: 389088284

  The amount of 17.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U20813606->U5677***. Memo: API Payment. Withdraw to heatstreak from ZetBull.. Date: 16:15 01.05.21. Batch: 389770539

  The amount of 15 USD has been deposited to your account. Accounts: U20813606->U5677***. Memo: API Payment. Withdraw to heatstreak from ZetBull.. Date: 17:49 04.05.21. Batch: 390487167

  The amount of 15 USD has been deposited to your account. Accounts: U20813606->U5677***. Memo: API Payment. Withdraw to heatstreak from ZetBull.. Date: 18:03 05.05.21. Batch: 390726856

 5. Hyip Zanoza.me says

  HyipZanoza.me
  Payment from Zetbull (profit + affiliates):
  The amount of 23.55 USD has been deposited to your account.
  Memo: API Payment. Withdraw to HyipZanozaMe from ZetBull.com.. Date: 05:07 09.05.21. Batch: 391503452.

 6. Hyip Zanoza.me says

  HyipZanoza.me 2021-05-16 08:31
  Payment from Zetbull (profit + affiliates):
  The amount of 6.5 USD has been deposited to your account.
  Memo: API Payment. Withdraw to HyipZanozaMe from ZetBull.com.. Date: 05:25 16.05.21. Batch: 393042460.

 7. Hyip Zanoza.me says

  HyipZanoza.me 2021-05-20 18:20
  Payment from Zetbull:
  The amount of 203 USD has been deposited to your account.
  Memo: API Payment. Withdraw to HyipZanozaMe from ZetBull.com.. Date: 17:10 20.05.21. Batch: 394048037.

 8. Hyip Zanoza.me says

  HyipZanoza.me 2021-05-29 14:44
  Deposit 200 USDT (TRC-20)
  TxID 9a969ad2efa8891e6c566e6fca338001e5f9b4a9a5f55ddc9785096ff3aa0a59

 9. Hyip Zanoza.me says

  HyipZanoza.me 2021-06-08 12:22
  Payment from Zetbull received:
  We have just sent $6.00 to your Tether TRC20 account.
  Transaction batch is 17be0ead1e1a4bb93c4d47284aea8a3ef60b69f2b1a9911c4fb01a9945d6bf3c.

 10. Hyip Zanoza.me says

  HyipZanoza.me 2021-06-11 07:28
  Payment from Zetbull received:
  We have just sent $6.00 to your Tether TRC20 account.
  Transaction batch is 4dc5085ba1d0923036400f225dd2d3c8414b28f2e4b78b43089a4ad4d9266ab7.

Leave A Reply

Your email address will not be published.