[SCAM] Review RolyCapital – Site đầu tư lý tưởng, lãi up 3.5% hằng ngày – Thanh toán tức thì

3 356
tradinginsight.ai
Buy banner here for $60/week - Only 1 slot

SCAM – KHÔNG THANH TOÁN

RolyCapital là một site đầu tư đến từ Anh Quốc khởi chạy ngày 18/09/2019 khá sắc nét và bài bản. Những kiểu thiết kế như thế này hầu hết đều đem lại lợi nhuận cho những nhà đầu tư đầu tiên. Vì vậy không có lý do gì mà không đầu tư vào RolyCapital ngay lúc này.

ĐĂNG KÝ ROLY CAPITAL

I. Đặc điểm của Roly Capital

 • Ra mắt: 18/09/2019
 • Chấp nhận thanh toán qua: USD [PM, Payeer], Crypto [BTC, ETH].
 • Đầu tư tối thiểu: 10$
 • Rút tiền tối thiểu: 0.01$ – 0.001 ETH – 0.0001 BTC
 • Lãi trả : 7 ngày/ tuần
 • Thanh toán : Instant – Thanh toán tức thì
 • Hoa hồng 3 cấp : 6% – 2% – 1%
 • Thông tin trên các diễn đàn khác : InvestorsStartPage.com, HYIPLogs.com .
 • Video HyipOla review Roly Capital Việt Nam

II. Các gói lãi của RolyCapital

1. Gói lãi trả hằng ngày [Daily] : Lãi trả hằng ngày, hoàn vốn khi hết chu kỳ lãi.

 • Lãi 2.25% hằng ngày cho 21 ngày. Hoàn vốn khi hết chu kỳ lãi. ROI 147.25%. Đầu tư từ 10 – 1,000$.
 • Lãi 2.75% hằng ngày cho 30 ngày. Hoàn vốn khi hết chu kỳ lãi. ROI 182.50%. Đầu tư từ 1,001 – 3,000$.
 • Lãi 3.50% hằng ngày cho 35 ngày. Hoàn vốn khi hết chu kỳ lãi. ROI 222.50%. Đầu tư từ 3,001$.

2. Gói lãi trả sau số ngày cố định [AFTER] : Trả 1 lần duy nhất khi hết chu kỳ lãi.

 • Lãi 450% sau 45 ngày. ROI 450%. Đầu tư từ 50 – 3,000$.
 • Lãi 230% sau 25 ngày. ROI 230%. Đầu tư từ 3,001 – 10,000$.
 • Lãi 168% sau 15 ngày. ROI 168%. Đầu tư từ 10,0001$.

III. Hướng dẫn đầu tư với RolyCapital

Để đầu tư bạn vào Make Deposit >> Chọn cổng nạp >> Chọn gói lãi DAILY hay AFTER >> Chọn gói lãi >> Nhập số tiền muốn đầu tư >> CREATE

Để kiểm tra gói lãi đã đầu tư thì bạn vào “Deposits List“. HyipOla đã đầu tư 500$ ngày 18/09/2019.

IV. Proof 18/09/2019

ĐĂNG KÝ ROLY CAPITAL

Lưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.

hyipola.com
Buy banner here for $20/week - Only 1 slot
3 Comments
 1. heatstreak says

  I like the project design and also the plans used
  The script/template used in this one seems expensive and unique as well
  I have invested $300 in the first daily plan 🙂
  Will soon update regarding payments

  Deposit batch –

  The amount of 300 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U5677***->U19873579. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Rolycapital User heatstreak.. Date: 03:07 23.09.19. Batch: 281407494.

 2. heatstreak says

  I was paid my withdrawals instantly from the project
  I like the design and script in the project
  This is totally a good choice for an investment
  Good plans as well 🙂

  Payment batch –

  The amount of 6.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U19873579->U5677***. Memo: API Payment. Withdrawal to heatstreak from Rolycapital.. Date: 03:46 24.09.19. Batch: 281538408.

  The amount of 6.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U19873579->U5677***. Memo: API Payment. Withdrawal to heatstreak from Rolycapital.. Date: 03:18 25.09.19. Batch: 281674943.

  Date: 25.09.2019 19:37:32
  ID: 865002601
  Details: P1015774789 – P3953282
  Amount: 1.42 USD
  Comment: Withdrawal to heatstreak from Rolycapital

 3. heatstreak says

  This program has been running really well and giving out instant profits as well
  I love the stable returns and planning to invest a bigger amount sooner 🙂

  Payment batch –

  The amount of 6.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U19873579->U5677***. Memo: API Payment. Withdrawal to heatstreak from Rolycapital.. Date: 05:32 26.09.19. Batch: 281811429.

  The amount of 6.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U19873579->U5677***. Memo: API Payment. Withdrawal to heatstreak from Rolycapital.. Date: 03:18 27.09.19. Batch: 281933303

  The amount of 6.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U19873579->U5677***. Memo: API Payment. Withdrawal to heatstreak from Rolycapital.. Date: 13:33 28.09.19. Batch: 282123350

Leave A Reply

Your email address will not be published.