[SCAM] Review Oil Trading Group – Dự án chiến nhanh khá tốt lãi từ 5% hằng ngày

17 339
tradinginsight.ai
Buy banner here for $60/week - Only 1 slot

SCAM – KHỒNG THANH TOÁN

Oil Trading Group là một dự án chiến nhanh mới được ra mắt ngày 10/07/2020 có giao diện và cách thức gần giống với một dự án chiến nhanh đình đám trước đó về thời gian chạy dự án khá dài. Tuy nhiên mọi thứ có thể tốt hơn hay tệ hơn còn phụ thuộc vào nhiều thứ nhất là từng hoàn cảnh cụ thể. Vì vậy HyipOla chỉ review cơ bản nhất để anh em tự quyết định việc đầu tư của chính mình nhé.

ĐĂNG KÝ OILTRADING GROUP

I. Thông tin cơ bản OilTrading

 • Ngày ra mắt : 10/07/2020
 • Cổng thanh toán: USD [PM, Payeer], Crypto [BTC – ETH – LTC – BCH – DOGE]
 • Đầu tư tối thiểu: $50
 • Rút tiền tối thiểu: $1 USD, 5$ Crypto
 • Lãi trả : 5 ngày/tuần từ thứ 2 – thứ 6.
 • Thanh toán: Instant – Tức thì
 • Thông tin khác : InvestorsStartPage.com,  HYIPLogs.comHyipBox.org
 • Hoa hồng cơ bản: 7% – 2% – 1%
 • PerfectMoney: U23653766 (địa chỉ ví này không trùng với bất kỳ dự án nào trước đó)

II. Các gói lãi của Oil Trading

 • 5.0% hằng ngày cho 30 ngày làm việc.
 • 7.0% hằng ngày cho 35 ngày làm việc.
 • 9.0% hằng ngày cho 40 ngày làm việc.

Tất cả các gói lãi đều không hoàn vốn.

III. Hướng dẫn đầu tư Oil Trading

 • Bước 1: Đăng ký Oil Trading: TẠI ĐÂY
 • Bước 2: Đầu tư

Để đầu tư bạn vào Make Deposit >> Selected Plan >> Nhập số tiền muốn đầu tư >> Chọn cổng nạp >> Continue.

Để kiểm tra gói lãi đã đầu tư thì bạn vào “Deposits List“. HyipOla đã đầu tư 200$ vào ngày 11/07/2020.

IV. Proof Oil Trading Group 13/07/2020

ĐĂNG KÝ OILTRADING GROUP

Lưu ý : Đầu tư Review HYIP, MLM, ICO, Matrix Review luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.

hyipola.com
Buy banner here for $20/week - Only 1 slot
17 Comments
 1. HYIPMAXCOM says

  INSTANT PAYOUTS! The amount of 25 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U23653766->U19xxxxx. Memo: API Payment. Withdraw from user: HYIPMAXCOM – OilTrading.Group.. Date: 18:20 13.07.20. Batch: 323703164.

 2. HYIPMAXCOM says

  NEXT PAYOUTS! The amount of 25 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U23653766->U19xxxxx. Memo: API Payment. Withdraw from user: HYIPMAXCOM – OilTrading.Group.. Date: 18:03 14.07.20. Batch: 323851725.

 3. HYIPMAX says

  NEXT PAYOUTS! The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U23653766->U19xxxxx. Memo: API Payment. Withdraw from user: HYIPMAXCOM – OilTrading.Group.. Date: 06:17 16.07.20. Batch: 324102493.

 4. HYIPMAXCOM says

  RECEIVED PAYOUTS! The amount of 25 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U23653766->U19xxxxx. Memo: API Payment. Withdraw from user: HYIPMAXCOM – OilTrading.Group.. Date: 07:25 17.07.20. Batch: 324267163.

 5. HYIPMAXCOM says

  RECEIVED PAYOUTS! The amount of 25 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U23653766->U19xxxxx. Memo: API Payment. Withdraw from user: HYIPMAXCOM – OilTrading.Group.. Date: 03:52 20.07.20. Batch: 324669351.

 6. HYIPMAXCOM says

  NEXT PAYOUTS! The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U22643031->U19xxxxx. Memo: API Payment. Withdraw from user: HYIPMAXCOM – OilTrading.Group.. Date: 17:50 24.07.20. Batch: 325397462.

 7. HYIPMAXCOM says

  RECEIVED PAYOUTS! The amount of 25 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U22643031->U19xxxxx. Memo: API Payment. Withdraw from user: HYIPMAXCOM – OilTrading.Group.. Date: 13:43 27.07.20. Batch: 325798513.

 8. HYIPMAXCOM says

  NEXT PAYOUTS! The amount of 25 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U22643031->U19xxxxx. Memo: API Payment. Withdraw from user: HYIPMAXCOM – OilTrading.Group.. Date: 14:22 28.07.20. Batch: 325981575.

 9. HYIPMAXCOM says

  RECEIVED PAYOUTS! The amount of 25 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U22643031->U19xxxxx. Memo: API Payment. Withdraw from user: HYIPMAXCOM – OilTrading.Group.. Date: 13:52 29.07.20. Batch: 326146137.

 10. HYIPMAXCOM says

  INSTANT PAYOUTS! The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U22643031->U19xxxxx. Memo: API Payment. Withdraw from user: HYIPMAXCOM – OilTrading.Group.. Date: 11:06 02.08.20. Batch: 327284719.

 11. HYIPMAXCOM says

  NEXT PAYOUTS! The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U22643031->U19xxxxx. Memo: API Payment. Withdraw from user: HYIPMAXCOM – OilTrading.Group.. Date: 10:54 04.08.20. Batch: 327398352.

 12. HYIPMAXCOM says

  INSTANT PAYOUTS! The amount of 75 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U22643031->U19xxxxx. Memo: API Payment. Withdraw from user: HYIPMAXCOM – OilTrading.Group.. Date: 06:37 07.08.20. Batch: 327856297.

 13. HYIPMAXCOM says

  NEXT PAYOUTS! The amount of 25 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U22643031->U19xxxxx. Memo: API Payment. Withdraw from user: HYIPMAXCOM – OilTrading.Group.. Date: 14:42 10.08.20. Batch: 328382901.

 14. HYIPMAXCOM says

  INSTANT PAYOUTS! The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U22643031->U19xxxxx. Memo: API Payment. Withdraw from user: HYIPMAXCOM – OilTrading.Group.. Date: 11:04 12.08.20. Batch: 328685262.

 15. HYIPMAXCOM says

  RECEIVED PAYOUTS! The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U22643031->U19xxxxx. Memo: API Payment. Withdraw from user: HYIPMAXCOM – OilTrading.Group.. Date: 10:13 14.08.20. Batch: 328969172.

 16. HYIPMAXCOM says

  NEXT PAYOUTS! The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U22643031->U19xxxxx. Memo: API Payment. Withdraw from user: HYIPMAXCOM – OilTrading.Group.. Date: 03:52 18.08.20. Batch: 329573418.

 17. HYIPMAXCOM says

  RECEIVED PAYOUTS! The amount of 75 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U22643031->U19xxxxx. Memo: API Payment. Withdraw from user: HYIPMAXCOM – OilTrading.Group.. Date: 01:19 22.08.20. Batch: 330217481.

Leave A Reply

Your email address will not be published.