[SCAM] Review ForexBangTrade – Site chiến nhanh với gói lãi ngắn hạn – Thanh toán tức thì

0 191
neexcapital.com
Buy banner here for $60/week - Only 1 slot

SCAM – KHÔNG THANH TOÁN

ForexBangTrade tiếp tục là site chiến nhanh mua listing trên HyipOla với những gói lãi ngắn hạn giúp anh em nhanh thu hồi vốn. ForexBangTrade ra mắt 16/07/2019 chấp nhận hầu hết các cổng thanh toán phổ biến, thêm vào đó ForexBangTrade có chế độ thanh toán tức thì sẽ dễ dàng cho anh em đầu tư theo dõi.

ĐĂNG KÝ FOREX BANG TRADE

I. Đặc điểm của ForexBangTrade

  • Ra mắt: 16/07/2019
  • Chấp nhận thanh toán qua: PM, BTC, ETH, LTC
  • Đầu tư tối thiểu: 25$
  • Rút tiền tối thiểu: 1$
  • Lãi trả: 7 ngày/ tuần
  • Thanh toán: Instant – Thanh toán tức thì.

II. Các gói lãi của ForexBangTrade

  • Plan A : Lãi 4.23% hằng giờ cho 24h. Không hoàn vốn. ROI 101.52%
  • Plan B : Lãi 0.1% hằng giờ cho 48h [2.4% hằng ngày cho 2 ngày]. Hoàn vốn khi hết 48h. ROI 104.8%
  • Plan C : Lãi 110% sau 3 ngày [72h]. ROI 110%.

III. Hướng dẫn đầu tư với ForexBangTrade

Để đầu tư bạn vào Deposit >> Chọn gói lãi >> Nhập số tiền muốn đầu tư >> Chọn cổng nạp >> Spend.

Kiểm tra gói lãi đã đầu tư bạn vào Active Deposits. HyipOla đã đầu tư 500$ ngày 19/07/2019.

IV. Proof 19/07/2019

ĐĂNG KÝ FOREX BANG TRADE

Lưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.

hyipola.com
Buy banner here for $20/week - Only 1 slot

Leave A Reply

Your email address will not be published.