[SCAM] Review Commpower – Dự án SleepMode lãi 1% hằng ngày – Thanh toán tức thì

13 265
neexcapital.com
Buy banner here for $60/week - Only 1 slot
 • WIN – SCAM – KHÔNG THANH TOÁN – 21/10/2020
 • Ngày 19/09/2020 : Cập nhật giao diện mới, gói lãi mới và thêm cổng thanh toán.

Những anh em đầu tư trong làng HYIP luôn biết đến thể loại đầu tư SleepMode – Đó là các dự án chạy lấy ngày trước khi chính thức đổi gói lãi mới cũng như thiết kế mới để chạy giai đoạn cuối. Tất nhiên những anh em tham gia giai đoạn SleepMode đều có lãi, tuy nhiên với mức lãi không nhiều. Nhưng đã đầu tư có lãi còn hơn lỗ vì thế HyipOla muốn giới thiệu một dự án SleepMode mà admin mua quảng cáo trên HyipOla để anh em tham khảo. Dự án đó chính là Commpower với lãi 1% hằng ngày cho 3 ngày và hoàn vốn sau 3 ngày, thanh toán tức thì. Vì vậy anh em cân nhắc tham gia để có lãi nhất định nhé.

ĐĂNG KÝ COMMPOWER

I. Đặc điểm của Commpower

 • Khởi chạy chính thức : 24/08/2020.
 • Chấp nhận nạp tiền qua các cổng: PM
 • Đầu tư tối thiểu : 10$
 • Thanh toán tối thiểu : 0.1$
 • Thanh toán : Instant – Thanh toán tức thì.
 • Lãi trả : 7 ngày/tuần.
 • Tiền thưởng giới thiệu thành viên 1 cấp : 1%.
 • Thông tin trên các diễn đàn khác : InvestorsStartPage.comHYIPLogs.com, HyipBox.org.
 • Tham gia cộng đồng ưa thích Hyip chiến nhanh : https://www.facebook.com/groups/fasthyip/
 • Video HyipOla review Commpower Việt Nam

II. Gói lãi tại Commpower

 • Lãi 1.0% hằng ngày cho 3 ngày. Hoàn vốn khi hết chu kỳ 3 ngày. ROI 103%. Đầu tư từ 10 – 500$.
 • Lãi 1.4% hằng ngày cho 10 ngày. Hoàn vốn khi hết chu kỳ10 ngày. ROI 114%. Đầu tư từ 300 – 5,000$.
 • Lãi 2.1% hằng ngày cho 20 ngày. Hoàn vốn khi hết chu kỳ 20 ngày. ROI 142%. Đầu tư từ 500 – 10,000$. II. Hướng dẫn đầu tư tại Commpower
 • Đăng ký tài khoản đầu tư : Commpower

Để đầu tư bạn vào Make Deposit >> Chọn cổng nạp >> Nhập số tiền muốn nạp >> Spend.

Để kiểm tra gói lãi đã đầu tư thì bạn vào Your Deposits. HyipOla đã đầu tư 100$ vào ngày 30/08/2020.

IV. Proof Commpower 01/09/2020

ĐĂNG KÝ COMMPOWER

Lưu ý : Đầu tư Review HYIP, MLM, ICO, Matrix Review luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.

hyipola.com
Buy banner here for $20/week - Only 1 slot
13 Comments
 1. Hyipclub.club says

  Deposit Hyipclub.club 09.01.20 14:54 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U22321282 from U8239798. Batch: 332289910. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to commpower.biz User ROLEX.

 2. Hyipclub.club says

  Выплата Hyipclub.club 09.07.20 12:44 Account Receive +11.7 Received Payment 11.7 USD from account U22321282 to account U8239798. Batch: 333206784. Memo: API Payment. Withdraw from commpower.

 3. Hyipclub.club says

  Платит Hyipclub.club 09.19.20 13:31 Account Receive +25.73 Received Payment 25.73 USD from account U22321282 to account U8239798. Batch: 335171158. Memo: API Payment. Withdraw

 4. Instant-Monitor.com says

  The amount of 4.2 USD has been deposited to your account. Accounts: U22321282->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from commpower.biz.. Date: 17:29 28.09.20. Batch: 336764481.

 5. Instant-Monitor.com says

  The amount of 4.2 USD has been deposited to your account. Accounts: U22321282->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from commpower.biz.. Date: 18:15 30.09.20. Batch: 337160452.

 6. Instant-Monitor.com says

  The amount of 4.2 USD has been deposited to your account. Accounts: U22321282->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from commpower.biz.. Date: 17:21 01.10.20. Batch: 337771596.

 7. Hyipclub.club says

  Платит Hyipclub.club 09.29.20 10:14 Account Receive +27.00 Received Payment 27.00 USD from account U22321282 to account U8239798. Batch: 336868686. Memo: API Payment. Withdraw from commpower.

 8. Instant-Monitor.com says

  The amount of 8 USD has been deposited to your account. Accounts: U22321282->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from commpower.biz.. Date: 17:15 05.10.20. Batch: 338506826.

 9. heatstreak says

  This program was a sleeper before and even after changing plans they are running very smoothly
  I like it here as the withdrawals are paid instantly
  My principal withdraw was also instant which is a 3 digit figure
  I made sure to make a new deposit as well to keep earning well 🙂

  NEW Deposit batch –

  The amount of 300 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U5677***->U22321282. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to commpower biz User heatstreak.. Date: 14:02 25.09.20. Batch: 336235715

  The amount of 300 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U5677***->U22321282. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to commpower biz User heatstreak.. Date: 15:23 05.10.20. Batch: 338485793

  Payment batch –

  The amount of 4.2 USD has been deposited to your account. Accounts: U22321282->U5677***. Memo: API Payment. Withdraw to heatstreak from commpower biz.. Date: 18:07 26.09.20. Batch: 336439021

  The amount of 4.4 USD has been deposited to your account. Accounts: U22321282->U5677***. Memo: API Payment. Withdraw to heatstreak from commpower biz.. Date: 18:13 27.09.20. Batch: 336585530

  The amount of 25.53 USD has been deposited to your account. Accounts: U22321282->U5677***. Memo: API Payment. Withdraw to heatstreak from commpower biz.. Date: 18:20 03.10.20. Batch: 338145462

  The amount of 308.53 USD has been deposited to your account. Accounts: U22321282->U5677245. Memo: API Payment. Withdraw to heatstreak from commpower biz.. Date: 15:21 05.10.20. Batch: 338485345

 10. Instant-Monitor.com says

  The amount of 2 USD has been deposited to your account. Accounts: U22321282->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from commpower.biz.. Date: 16:45 06.10.20. Batch: 338704134.

 11. Instant-Monitor.com says

  The amount of 4 USD has been deposited to your account. Accounts: U22321282->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from commpower.biz.. Date: 05:24 07.10.20. Batch: 338780360.

 12. Hyipclub.club says

  Платит Hyipclub.club 10.07.20 13:10 Account Receive +19.73 Received Payment 19.73 USD from account U22321282 to account U8239798. Batch: 338863776. Memo: API Payment. Withdraw from commpower.

 13. Jonny Herman says

  Good project. You can also earn like me
  The amount of 3.25 USD has been deposited to your account. Accounts: U22321282->U175703. Memo: API Payment. Withdraw to jonman from commpower.biz.. Date: 10:55 16.10.20. Batch: 34081170

Leave A Reply

Your email address will not be published.