Những cuộc hard fork quan trọng trong tháng 7/2018

0 60
neexcapital.com
Buy banner here for $60/week - Only 1 slot
  • Ethereum Classic (ETC): Theo lịch trình , cuộc harkfork được thực hiện vào ngày 13/7 sẽ dẫn đến Ethereum Emernal sẽ được phân chia tại khối 6.100.000.
  • Einsteinium (EMC2): Einstenium hard fork dự kiến sẽ xảy ra vào ngày 1/7/2018, thay đổi thuật toán khai thác của nó từ Script thành EThash. Token mới sẽ được phân phối cho người dùng theo tỉ lệ 1:1.
  • SiaCoin (SC): Hard fork của SiaCoins được lên lịch vào ngày 1 tháng 7 năm 2018.
  • LBRY Credits (LBC): diễn ra vào ngày 09 tháng 7 năm 2018
  • HexxCoin (HXX): dự kiến sẽ được thực hiện vào ngày 1 tháng 7 năm 2018
  • BitTube (TUBE): BitTube (TUBE) được lên kế hoạch hard fork vào ngày 1 tháng 7 năm 2018. Fork lần này sẽ liên quan đến việc thay đổi thuật toán khai phá mạng.
  • Kore (KORE): Hard fork KORE sẽ được sử dụng để sửa đổi một số khía cạnh cơ bản của blockchain như thời gian khối, khó khăn, phần thưởng masternode, staking và vài thay đổi khác, dự kiến sẽ xảy ra vào ngày 1 tháng 7 năm 2018.
hyipola.com
Buy banner here for $20/week - Only 1 slot

Leave A Reply

Your email address will not be published.